Conferința de închidere a proiectului

conferinta de inchidere final proiect

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor are deosebita plăcere de a vă invita marți, 8 august 2023, la conferința de închidere a proiectului Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 10:00, la Hotelul Capitol, situat în Calea Victoriei nr. 29, București. Persoanele interesate să participe la eveniment vor trebui să completeze formularul de înscriere sau să transmită un mail la următoarele adrese de e-mail:

  • cristianamaria.ciocanea@g.unibuc.ro,
  • nicolae.manta@mmediu.ro,
  • paul.pointadvertising@gmail.com.

Agenda evenimentului are în vedere prezentarea proiectului și a rezultatelor obținute privind: inventarierea și cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, herpetofaună), elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive, planul de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România, impactul speciilor alogene invazive, bune practici privind gestionarea și managementul speciilor invazive, campania de conștientizare a impactului speciilor invazive din România, programul pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare/ control a speciei Ambrosia artemisiifolia, sistemul național de supraveghere a speciilor alogene invazive, precum și o sesiune de întrebări și discuții.

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”. Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice si administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

Leave a Reply