Impactul SAI

Speciile alogene invazive prezintă un interes tot mai ridicat din cauza efectelor negative produse asupra biodiversității, a sănătății populației umane, dar și a economiei. Aceste specii determină:

  • degradarea habitatelor naturale (de exemplu, prin simplificarea comunităților biologice, scăderea diversității biologice, perturbarea lanțurilor trofice, creșterea competiției pentru resurse)
  • afectarea populațiilor speciilor de plante și animale native (prin scăderea viabilității populațiilor, modificarea comportamentului indivizilor, scăderea diversității genetice),
  • modificarea unor servicii ecosistemice (în special de aprovizionare și de reglare),
  • amplificarea unor riscuri naturale (de exemplu, incendii de vegetație, deshidratarea solurilor, eroziunea solurilor) și implicit
  • afectarea comunităților umane (afectarea securității alimentare, influențarea economiei locale și regionale, creșterea vulnerabilității la boli).

Impactul speciilor invazive este resimțit în silvicultură, agricultură și zootehnie, piscicultură, transporturi, comerț, arii naturale protejate, așezări umane urbane și rurale.