Rezultate așteptate

Prin proiectul de față se vor identifica specii invazive, măsuri de combatere sau de integrare a acestor specii. Aceste măsuri, ce vor fi incluse în planul de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România, vor putea fi aplicate de către gestionarii ariilor protejate, prin accesarea de fonduri europene sau naționale.

Nu în ultimul rând, propunerea de proiect va contribui la implementarea Strategiei Naționale si Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversitații 2014 – 2020, în mod specific a punctului Controlul speciilor invazive. Se va crea o baza de date a speciilor invazive și intrumentele necesare prevenirii introducerii intenționate si neintenționate de specii alohtone, detectării rapide si identificarea noilor posibili invadatori înainte de patrunderea pe teritoriul național, răspunsului rapid la pătrunderea speciilor alohtone invazive și managementul speciilor naturalizate și al extinderii arealului lor în scopul eradicării, limitării și controlului lor.