Capacitate administrativă și științifică

Realizarea sistemului național de supraveghere a speciilor alogene invazive care colectează și înregistrează date privind apariția în mediu a speciilor alogene invazive prin sondaj și monitorizare reprezintă una dintre obligațiile stabilite de Uniunea Europeană statelor membre. Sistemul național de supraveghere trebuie să asigure nu numai acoperirea întregului teritoriu național, ci și furnizarea de date comparabile și integrabile. Ministerul Mediului nu detine nici un sistem care sa permită culegerea de date și analiza acestora în mod centralizat. Sistemul creat în proiect va putea fi dezvoltat și ulterior, în funcție de necesități și schimbările tehnologice.

Pentru atingerea obiectivui specific 5 – Dezvoltarea capacității administrative și științifice a autorităților și institutelor de cercetare în vederea gestionării eficiente a speciilor alogene invazive, proiectul de față prevede următoarele activități:

5. Dezvoltarea capacitatii administrative și științifice a autorităților și institutelor de cercetare în vederea gestionării eficiente a speciilor alogene invazive.