Inventariere

Pentru atingerea obiectivului specific 1 – Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive, proiectul include următoarele activități:

1.1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante.

1.1.1. Analiza bibliografiei naționale şi europene privitoare la speciile de plante alogene din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

1.1.2. Realizarea listei preliminare a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România.

1.1.3. Realizarea unui protocol de inventariere şi cartare a distribuției speciilor de plante invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

1.1.4. Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de plante alogene în România şi a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat.

1.1.5. Inventarierea şi cartarea intensivă a punctelor fierbinţi şi a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă şi alimente, în principal în domeniul horticol, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.).

1.1.6. Inventarierea şi cartarea la nivel național a speciilor de plante invazive si potențial invazive cu efort de prelevare a datelor redus.

1.1.7. Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor de plante alogene în România și coordonarea activității 1.1

1.2. Inventarierea – cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive.

1.2.1. Analiza bibliografiei naționale şi europene privitoare la speciile de vertebrate terestre alogene din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

1.2.2. Realizarea listei preliminare a speciilor de vertebrate alogene invazive și potențial invazive din România.

1.2.3. Realizarea unui protocol de inventariere şi cartare a distribuției speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

1.2.4. Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de vertebrate terestre alogene în România şi a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat.

1.2.5. Inventarierea şi cartarea intensivă a punctelor fierbinţi şi a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de vertebrate terestre alogene (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă şi alimente, în principal în domeniul horticol, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.).

1.2.6. Inventarierea şi cartarea la nivel național a speciilor de vertebrate terestre invazive si potențial invazive cu efort de prelevare a datelor redus.

1.2.7. Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor de de vertebrate terestre alogene în România și coordonarea activității 1.2.

1.3. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine.

1.3.1. Analiza bibliografiei naționale şi europene privitoare la speciile alogene marine din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

1.3.2. Realizarea listei preliminare a speciilor alogene marine și potențial invazive din România.

1.3.3. Realizarea unui protocol de inventariere şi cartare a distribuției speciilor alogene marine și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune (dacă acestea există).

1.3.4. Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor marine alogene în România şi a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat.

1.3.5. Inventarierea şi cartarea intensivă a punctelor fierbinţi şi a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene marine (exemple: porturi).

1.3.6. Inventarierea şi cartarea la nivel național a speciilor alogene marine si potențial invazive cu efort de prelevare a datelor redus.

1.3.7. Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor alogene marine în România și coordonarea activității.

1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole.

1.4.1. Analiza bibliografiei naționale şi europene privitoare la speciile invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

1.4.2. Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate de apă dulce din România.

1.4.3. Realizarea unui protocol de inventariere şi cartare a distribuției speciilor invazive si potențial invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

1.4.4. Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene în România şi a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat.

1.4.5. Inventarierea şi cartarea intensivă a punctelor fierbinţi şi a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive de nevertebrate de apă dulce.

1.4.6. Inventarierea şi cartarea la nivel național a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate de apă dulce cu efort de prelevare a datelor redus.

1.4.7. Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate de apă dulce și coordonarea actiunii.

1.5. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre.

1.5.1. Analiza bibliografiei naționale şi europene privitoare la speciile alogene invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

1.5.2. Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România.

1.5.3. Realizarea unui protocol de inventariere şi cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.

1.5.4. Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de nevertebrate terestre alogene în România şi a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat.

1.5.5. Inventarierea şi cartarea intensivă a punctelor fierbinţi şi a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă şi alimente, în principal în domeniul horticol, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.).

1.5.6. Inventarierea şi cartarea la nivel național a speciilor speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre cu efort de prelevare a datelor redus.

1.5.7. Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre alogene în România și coordonarea activității.