Plan de acțiune

Pentru atingerea obiectivului specific 3 – Realizarea participativă a planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România, vor fi realizate următoarele activități:

3.1. Activități pregătitoare pentru realizarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare (PNAACIP)

3.1.1. Analiza sistemului legislativ și administrativ relevant pentru eliminarea efectelor negative ale speciilor alogene invazive.

3.1.2. Identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/ control aplicate în alte state și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive, în special a celor de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României.

3.2. Elaborarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare

3.2.1. Identificarea actorilor relevanți pentru PNAACIP și constituirea comitetului de coordonare și a grupurilor de lucru.

3.2.2. Elaborarea participativă a Planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România.

3.2.3. Obținerea actelor de reglementare de mediu pentru PNAACIP.

3.3 Dezvoltarea instrumentelor suport pentru implementarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare.

3.3.1. Stabilirea procedurii de monitorizare și evaluare a PNAACIP.

3.3.2. Elaborarea documentelor suport pentru implementarea PNAAPIC.

3.3.3. Stabilirea unui sistem de autorizații care să permită unităților să efectueze cercetări sau conservare ex situ în ceea ce privește speciile alogene invazive de interes pentru Uniune.