Prioritizare

Pentru îndeplinirea obiectivului specific 2. Identificarea căilor prioritate de introducere și prioritizarea speciilor alogene invazive din România, vor fi întreprinse următoarele acțiuni:

2.1. Căi de introducere prioritare a speciilor alogene din România.

2.1.1. Identificarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene din România.

2.1.2. Modelarea distribuției speciilor alogene din România și a rutelor potențiale de dispersie.

2.2. Prioritizarea speciilor invazive și potențial invazive din România.

2.2.1. Documentarea impactului speciilor invazive și potențial invazive asupra biodiversității și serviciilor ecosistemice aferente.

2.2.2. Analiza metodelor de prioritizare a speciilor străine.

2.2.3. Prioritizarea speciilor invazive și potențial invazive din România – ierarhizarea speciilor evaluate în funcție de impactul asupra mediului.

2.2.4. Elaborarea listei speciilor alogene de interes pentru Romania.

2.2.5. Elaborarea documentației pentru includerea a doua specii alogene invazive de interes pentru Romania în lista UE si coordonarea activității.