Obiectivele proiectului

Obiectivul specific 1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive.

Obiectivul specific 2. Identificarea căilor prioritate de introducere și prioritizarea speciilor alogene invazive din România.

Obiectivul specific 3. Realizarea participativă a planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România.

Obiectivul specific 4. Creșterea nivelului de conștientizare referitor la speciile alogene invazive din România

Obiectiv specific 5. Dezvoltarea capacitatii administrative și științifice a autorităților și institutelor de cercetare în vederea gestionării eficiente a speciilor alogene invazive.