Sesiuni de training Covasna, Constanța și Băile Felix

sesiune training Covasna Specii invazive

Primele trei sesiuni de instruire a personalului din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul gestionării speciilor alogene invazive au avut loc la Covasna (regiunea de dezvoltare Centru), Constanța (Sud-Est) și Băile Felix (regiunea de dezvoltare Nord-Vest).

Printre subiectele discutate s-au numărat instrumentele legislative și administrative pentru gestionarea speciilor alogene invazive (Regulamentul UE 1143/2014, referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive și legislația națională), căile de introducere prioritară a speciilor alogene invazive în România, procedurile de monitorizare și autorizare a activităților ce implică specii alogene invazive. Nu în ultimul rând, impactul pe care speciile alogene invazive asupra mediului, economiei și comunităților umane și cele mai bune practici în gestiunea speciilor alogene invazive în agricultură, silvicultură, piscicultură, managementul așezărilor umane, transport și comerț, managementul ariilor naturale protejate.

De asemenea, fiecare sesiune de training a inclus și o aplicație practică într-un sit Natura 2000 din apropiere. Astfel, reprezentanții autorităților cu atribuții în managementul speciilor invazive din regiunea de dezvoltare Centru au vizitat siturile Natura 2000 ROSCI0111 Mestecănișul de la Reci și ROSCI0374 Râul Negru. Apoi, participanții la sesiunea de training de la Constanța s-au deplasat în Situl Natura 2000 ROSCI0083 Fântânița Murfatlar, în timp ce participanții din regiunea de dezvoltare Nord-Vest au vizitat, împreună cu lectorii, situl Natura 2000 ROSCI0008 Betfia. În fiecare din cazuri, au fost discutate speciile invazive sau potențial invazive ce pot amenința biodiversitatea locală și, acolo unde a fost posibil, chiar identificate și determinate.

Scopul sesiunilor de training a fost creșterea eficienței procesului administrativ și al îndeplinirii cerințelor impuse de către Comisia Europeană în domeniul managementului speciilor invazive. Programul sesiunilor va continua în perioada următoare conform calendarului prezentat aici.

Leave a Reply