Informații generale

Plantele și animalele care ajung să se adapteze la habitate străine pot înlocui flora și fauna indigenă, provocând daune mediului. Aceste organisme sunt cunoscute sub denumirea de specii invazive.

Speciile invazive reprezintă o ameninţare majoră la adresa biodiversităţii indigene europene, având repercusiuni economice și sociale, spre exemplu asupra sănătăţii umane, pescuitului, agriculturii și producţiei de alimente .