Conștientizare

Pentru îndeplinirea obiectivului specific 4 – Creșterea nivelului de conștientizare referitor la speciile alogene invazive din România – vor fi implementate următoarele activități:

4.1 Activități de informare și publicitate ale proiectului (obligatorii)

4.1.1. Organizarea de conferințe pentru marcarea lansării și finalizării proiectului.

4.1.2. Comunicate de presă.

4.1.3. Site-ul proiectului și Conturi social media pentru promovarea proiectului.

4.1.4. Materiale informative și publicitare pentru promovarea proiectului.

4.2. Campanie de conștientizare pentru controlul speciilor invazive și potențial invazive din România

4.2.1. Analiza actorilor interesați („stakeholders”).

4.2.2. Evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați prin chestionare referitoare la speciile invazive și potențial invazive din România.

4.2.3. Elaborarea unor factsheet-uri și chei de identificare pentru specii alogene invazive.

4.2.4. Realizare pagină web cu informații despre specii alogene invazive cuprinsă în website-ul proiectului.

4.2.5. Elaborarea unui ghid de bune practici pentru managementul speciilor invazive.

4.2.6. Realizare pliant promovare a sistemului național de supraveghere a speciilor alogene invazive.

4.2.7. Elaborare pliant si poster pentru promovarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare (PNAACIP).

4.2.8. Organizare workshop-uri regionale cu factorii interesați pentru dezbaterea metodelor de implementare a planului de acțiune.

4.2.9. Realizarea unui program pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare / control a unor specii invazive (ex. Ambrosia artemisiifolia)