Publicații

1.1.1.

 • Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile de plante alogene invazive și potențial invazive link download
 • Baza de date Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive link download

1.1.2. Lista preliminară națională a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România în format tabelar link download

1.1.3.

 • Protocol de inventariere a speciilor de plante invazive și potențial invazive cu șase variante de lucru link download
 • Ghid de inventariere şi cartare a distribuţiei speciilor de plante alogene invazive şi potenţial invazive din România link download

1.1.4. Raport privind identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de plante alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat link download

1.2.1. Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile de vertebrate terestre alogene invazive și potențial invazive link download

1.2.2. Listă preliminară a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România în format tabelar (pești, mamifere, reptile, păsări) link download

1.2.3. Protocol de inventariere a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive cu 2 variante de lucru (pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare și pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor) link download

1.2.4. Raport privind căile de introducere a speciilor de vertebrate terestre alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat link download

1.3.1. Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile marine alogene din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniunea Europeană link download

1.3.2. Lista preliminară a speciilor de alogene marine si potential invazive din Romania în format tabelar link download

1.3.3. Protocol de inventariere a speciilor de animale marine invazive și potențial invazive cu două variante de lucru link download

1.3.4. Raport privind căile de introducere a speciilor de animale marine alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat inclusiv 1 hartă a punctelor fierbinți și a căilor posibile de migrație a speciilor de animale marine alogene link download

1.4.1.

 • Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru uniune link download
 • Baza de date obținută în Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de nevertebrate dulcicole invazive din România link download

1.4.2.

 • Lista preliminară a speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene din România în format tabelar link download
 • Lista preliminară a speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România în format tabelar link download

1.4.3.

 • Ghid de inventariere şi cartare a distribuţiei speciilor de nevertebrate dulcicole alogene invazive din România (Versiunea 1) link download
 • Protocol de inventariere a speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene cu 2 variante de lucru (pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare și pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor) link download

1.4.4. Raport privind căile de introducere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene în România şi a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat, inclusiv o hartă a punctelor fierbinţi şi a căilor posibile de migraţie a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene din România link download

1.5.1. Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile alogene invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniunea Europeană link download

1.5.2. Lista preliminară a speciilor alogene invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, în format tabelar link download

1.5.3. Protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, cu două variante de lucru link download

1.5.4. Raport privind căile de introducere a speciilor de nevertebrate terestre alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat, inclusiv o hartă a punctelor fierbinți și a căilor posibile de migrație a speciilor de nevertebrate terestre alogene în România link download

2.2.2. Raport tehnic privind principalele metode utilizate pentru prioritizarea speciilor străine în Europa link download

3.1.1.

 • Raport privind domeniile sectoriale și elementele specifice fluxului administrativ care promovează acțiuni contrare/concurente/compatibile cu țintele asumate pentru managementul speciilor alogene invazive link download
 • Lista actelor normative ce ar trebui revizuite link download
 • Raport privind eficientizarea cadrului legislativ în vederea implementării acțiunilor legate de gestionarea speciilor alogene invazive link download
 • Lista principalelor prevederi ce ar necesita revizuire link download

3.1.2.

 • Raport integrat privind cele mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive și potențialul lor de aplicare în România link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive a habitatelor forestiere și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană sau pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în managementul activităților agricole și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în managementul activităților piscicole și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în așezările umane și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în managementul transporturilor și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în activitatile comerciale și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în managementul ariilor protejate și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Studii de caz

3.2.1.

 • Lista instituțiilor publice și private interesate de Planul Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare a speciilor alogene invazive (PNAACIP) și analiza rețelei instituțiilor implicate în gestionarea speciilor alogene invazive link download
 • Raport referitor la structura Comitetului de Coordonare și a Grupurilor de Lucru, inclusiv stabilirea atribuțiilor link download

4.2.1.

 • Anexa 1. Bază de date cu actori interesați de managementul speciilor invazive din România link download
 • Anexa 2. Chestionar adresat actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România link download
 • Raport privind analiza actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România link download

4.2.2. Raport privind evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați cu privire la speciile invazive și potențial invazive din România link download

4.2.3 Fișe descriere și chei de identificare pentru speciile de:

a) PLANTE

 1. Ailanthus altissima http://doi.org/10.5281/zenodo.3950957
 2. Asclepias syriaca http://doi.org/10.5281/zenodo.3950993
 3. Cabomba caroliniana http://doi.org/10.5281/zenodo.3961661
 4. Elodea nuttallii http://doi.org/10.5281/zenodo.3961699
 5. Heracleum sosnowskyi http://doi.org/10.5281/zenodo.3961711
 6. Humulus scandens http://doi.org/10.5281/zenodo.3961709
 7. Impatiens glandulifera http://doi.org/10.5281/zenodo.3961774
 8. Myriophyllum aquaticum http://doi.org/10.5281/zenodo.3961791
 9. Acer negundo http://doi.org/10.5281/zenodo.3966777
 10. Ambrosia artemisiifolia http://doi.org/10.5281/zenodo.3966790
 11. Amorpha fruticosa http://doi.org/10.5281/zenodo.3970219
 12. Azolla filiculoides http://doi.org/10.5281/zenodo.3970225
 13. Cenchrus longispinus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970227
 14. Cuscuta campestris http://doi.org/10.5281/zenodo.3970231
 15. Echinocystis lobata http://doi.org/10.5281/zenodo.3970234
 16. Elaeagnus angustifolia http://doi.org/10.5281/zenodo.3970238
 17. Erigeron canadensis http://doi.org/10.5281/zenodo.3970242
 18. Erigeron annuus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970244
 19. Fraxinus pennsylvanica http://doi.org/10.5281/zenodo.3970246
 20. Helianthus tuberosus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970248
 21. Impatiens parviflora http://doi.org/10.5281/zenodo.3970252
 22. Iva xanthiifolia http://doi.org/10.5281/zenodo.3970257
 23. Lycium barbarum http://doi.org/10.5281/zenodo.3970261
 24. Morus alba http://doi.org/10.5281/zenodo.3970544
 25. Parthenocissus inserta http://doi.org/10.5281/zenodo.3970551
 26. Prunus serotina http://doi.org/10.5281/zenodo.3970561
 27. Reynoutria japonica http://doi.org/10.5281/zenodo.3970576
 28. Robinia pseudoacacia http://doi.org/10.5281/zenodo.3970597
 29. Rudbeckia laciniata http://doi.org/10.5281/zenodo.3970610
 30. Solidago canadensis http://doi.org/10.5281/zenodo.3970616
 31. Sorghum halepense http://doi.org/10.5281/zenodo.3970648
 32. Sicyos angulatus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970658
 33. Xanthium orientale http://doi.org/10.5281/zenodo.3970664

b) ANIMALE

 1. Myocastor coypus http://doi.org/10.5281/zenodo.3971645
 2. Neovison vison http://doi.org/10.5281/zenodo.3970775
 3. Nyctereutes procyonoides http://doi.org/10.5281/zenodo.3970781
 4. Ondatra zibethicus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970798
 5. Trachemys scripta http://doi.org/10.5281/zenodo.3970808
 6. Ameiurus melas și Ameiurus nebulosus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970821
 7. Lepomis gibbosus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970833
 8. Perccottus glenii http://doi.org/10.5281/zenodo.3970856
 9. Pseudorasbora parva http://doi.org/10.5281/zenodo.3970873
 10. Salvelinus fontinalis http://doi.org/10.5281/zenodo.3970882
 11. Orconectes limosus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970909
 12. Eriocheir sinensis http://doi.org/10.5281/zenodo.3970933
 13. Dreissena polymorpha http://doi.org/10.5281/zenodo.3970949
 14. Rapana venosa http://doi.org/10.5281/zenodo.3971150
 15. Corbicula fluminea http://doi.org/10.5281/zenodo.3970958
 16. Mnemiopsis leidyi http://doi.org/10.5281/zenodo.3971154
 17. Harmonia axyridis http://doi.org/10.5281/zenodo.3971138
 18. Aedes albopictus http://doi.org/10.5281/zenodo.3971144