Rezultate

1.1.1.

 • Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile de plante alogene invazive și potențial invazive link download
 • Baza de date Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive link download

1.1.2. Lista preliminară națională a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România în format tabelar link download

1.1.3.

 • Protocol de inventariere a speciilor de plante invazive și potențial invazive cu șase variante de lucru link download
 • Ghid de inventariere şi cartare a distribuţiei speciilor de plante alogene invazive şi potenţial invazive din România link download

1.1.4. Raport privind identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de plante alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat link download

1.2.1. Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile de vertebrate terestre alogene invazive și potențial invazive link download

1.2.2. Listă preliminară a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România în format tabelar (pești, mamifere, reptile, păsări) link download

1.2.3. Protocol de inventariere a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive cu 2 variante de lucru (pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare și pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor) link download

1.2.4. Raport privind căile de introducere a speciilor de vertebrate terestre alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat link download

1.2.5. Raport inițial privind distribuția speciilor de vertebrate terestre alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere link download

1.2.6. Raport inițial privind distribuția speciilor de vertebrate terestre alogene realizată cu efort redus de prelevare a datelor link download

1.3.1. Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile marine alogene din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniunea Europeană link download

1.3.2. Lista preliminară a speciilor de alogene marine si potential invazive din Romania în format tabelar link download

1.3.3. Protocol de inventariere a speciilor de animale marine invazive și potențial invazive cu două variante de lucru link download

1.3.4. Raport privind căile de introducere a speciilor de animale marine alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat inclusiv 1 hartă a punctelor fierbinți și a căilor posibile de migrație a speciilor de animale marine alogene link download

1.3.5. Raport inițial privind distribuția speciilor de animale marine alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de patrundere link download

1.3.6. Raport inițial privind distribuția speciilor alogene marine și potențial invazive rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus link download

1.4.1.

 • Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru uniune link download
 • Baza de date obținută în Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de nevertebrate dulcicole invazive din România link download

1.4.2.

 • Lista preliminară a speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene din România în format tabelar link download
 • Lista preliminară a speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România în format tabelar link download

1.4.3.

 • Ghid de inventariere şi cartare a distribuţiei speciilor de nevertebrate dulcicole alogene invazive din România (Versiunea 1) link download
 • Protocol de inventariere a speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene cu 2 variante de lucru (pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare și pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor) link download

1.4.4. Raport privind căile de introducere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene în România şi a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat, inclusiv o hartă a punctelor fierbinţi şi a căilor posibile de migraţie a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene din România link download

1.4.5.

 • Raport inițial privind distribuția speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene din HotSpot-uri și căile prioritare de pătrundere link download
 • Anexa II – Baza date privind distribuția speciilor din hot-spot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de patrundere în format tabelar link download

1.4.6.

 • Raport inițial privind distribuția speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus link download
 • Anexa II – Baza date privind distribuția speciilor de nevertebrate dulcicole alogene în format tabelar link download

1.5.1. Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile alogene invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniunea Europeană link download

1.5.2. Lista preliminară a speciilor alogene invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, în format tabelar link download

1.5.3. Protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, cu două variante de lucru link download

1.5.4. Raport privind căile de introducere a speciilor de nevertebrate terestre alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat, inclusiv o hartă a punctelor fierbinți și a căilor posibile de migrație a speciilor de nevertebrate terestre alogene în România link download

1.5.5.

Raport inițial privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere link download

Anexa 1. Fișe de teren link download

Anexa 2. Baza date privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene din hot-spot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de patrundere în format tabelar link download

1.5.6.

Raport inițial privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus link download

Anexa II. Fișe de teren link download

Anexa III. Baza date privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene din low effort (LE)/efort redus și căile prioritare de patrundere în format tabelar link download

2.1.1. Raport tehnic privind metodologia utilizată pentru alcătuirea bazei de date cu căile de pătrundere identificate cel puțin pentru speciile selectate din lista DAISE – 100 of the Worst link download

2.2.2. Raport tehnic privind principalele metode utilizate pentru prioritizarea speciilor străine în Europa link download

3.1.1.

 • Raport privind domeniile sectoriale și elementele specifice fluxului administrativ care promovează acțiuni contrare/concurente/compatibile cu țintele asumate pentru managementul speciilor alogene invazive link download
 • Lista actelor normative ce ar trebui revizuite link download
 • Raport privind eficientizarea cadrului legislativ în vederea implementării acțiunilor legate de gestionarea speciilor alogene invazive link download
 • Lista principalelor prevederi ce ar necesita revizuire link download

3.1.2.

 • Raport integrat privind cele mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive și potențialul lor de aplicare în România link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive a habitatelor forestiere și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană sau pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în managementul activităților agricole și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în managementul activităților piscicole și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în așezările umane și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în managementul transporturilor și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în activitatile comerciale și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Raport privind identificarea și descrierea celor mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive în managementul ariilor protejate și a măsurilor eficace de gestionare a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care s-a constatat că sunt răspândite la scară largă pe teritoriul României link download
 • Studii de caz

3.2.1.

 • Lista instituțiilor publice și private interesate de Planul Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare a speciilor alogene invazive (PNAACIP) și analiza rețelei instituțiilor implicate în gestionarea speciilor alogene invazive link download
 • Raport referitor la structura Comitetului de Coordonare și a Grupurilor de Lucru, inclusiv stabilirea atribuțiilor link download

4.2.1.

 • Anexa 1. Bază de date cu actori interesați de managementul speciilor invazive din România link download
 • Anexa 2. Chestionar adresat actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România link download
 • Raport privind analiza actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România link download

4.2.2. Raport privind evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați cu privire la speciile invazive și potențial invazive din România link download

4.2.3 Fișe descriere și chei de identificare pentru speciile de:

a) PLANTE

 1. Ailanthus altissima http://doi.org/10.5281/zenodo.3950957
 2. Asclepias syriaca http://doi.org/10.5281/zenodo.3950993
 3. Cabomba caroliniana http://doi.org/10.5281/zenodo.3961661
 4. Elodea nuttallii http://doi.org/10.5281/zenodo.3961699
 5. Heracleum sosnowskyi http://doi.org/10.5281/zenodo.3961711
 6. Humulus scandens http://doi.org/10.5281/zenodo.3961709
 7. Impatiens glandulifera http://doi.org/10.5281/zenodo.3961774
 8. Myriophyllum aquaticum http://doi.org/10.5281/zenodo.3961791
 9. Acer negundo http://doi.org/10.5281/zenodo.3966777
 10. Ambrosia artemisiifolia http://doi.org/10.5281/zenodo.3966790
 11. Amorpha fruticosa http://doi.org/10.5281/zenodo.3970219
 12. Azolla filiculoides http://doi.org/10.5281/zenodo.3970225
 13. Cenchrus longispinus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970227
 14. Cuscuta campestris http://doi.org/10.5281/zenodo.3970231
 15. Echinocystis lobata http://doi.org/10.5281/zenodo.3970234
 16. Elaeagnus angustifolia http://doi.org/10.5281/zenodo.3970238
 17. Erigeron canadensis http://doi.org/10.5281/zenodo.3970242
 18. Erigeron annuus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970244
 19. Fraxinus pennsylvanica http://doi.org/10.5281/zenodo.3970246
 20. Helianthus tuberosus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970248
 21. Impatiens parviflora http://doi.org/10.5281/zenodo.3970252
 22. Iva xanthiifolia http://doi.org/10.5281/zenodo.3970257
 23. Lycium barbarum http://doi.org/10.5281/zenodo.3970261
 24. Morus alba http://doi.org/10.5281/zenodo.3970544
 25. Parthenocissus inserta http://doi.org/10.5281/zenodo.3970551
 26. Prunus serotina http://doi.org/10.5281/zenodo.3970561
 27. Reynoutria japonica http://doi.org/10.5281/zenodo.3970576
 28. Robinia pseudoacacia http://doi.org/10.5281/zenodo.3970597
 29. Rudbeckia laciniata http://doi.org/10.5281/zenodo.3970610
 30. Solidago canadensis http://doi.org/10.5281/zenodo.3970616
 31. Sorghum halepense http://doi.org/10.5281/zenodo.3970648
 32. Sicyos angulatus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970658
 33. Xanthium orientale http://doi.org/10.5281/zenodo.3970664

b) ANIMALE

 1. Myocastor coypus http://doi.org/10.5281/zenodo.3971645
 2. Neovison vison http://doi.org/10.5281/zenodo.3970775
 3. Nyctereutes procyonoides http://doi.org/10.5281/zenodo.3970781
 4. Ondatra zibethicus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970798
 5. Trachemys scripta http://doi.org/10.5281/zenodo.3970808
 6. Ameiurus melas și Ameiurus nebulosus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970821
 7. Lepomis gibbosus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970833
 8. Perccottus glenii http://doi.org/10.5281/zenodo.3970856
 9. Pseudorasbora parva http://doi.org/10.5281/zenodo.3970873
 10. Salvelinus fontinalis http://doi.org/10.5281/zenodo.3970882
 11. Orconectes limosus http://doi.org/10.5281/zenodo.3970909
 12. Eriocheir sinensis http://doi.org/10.5281/zenodo.3970933
 13. Dreissena polymorpha http://doi.org/10.5281/zenodo.3970949
 14. Rapana venosa http://doi.org/10.5281/zenodo.3971150
 15. Corbicula fluminea http://doi.org/10.5281/zenodo.3970958
 16. Mnemiopsis leidyi http://doi.org/10.5281/zenodo.3971154
 17. Harmonia axyridis http://doi.org/10.5281/zenodo.3971138
 18. Aedes albopictus http://doi.org/10.5281/zenodo.3971144

4.2.9

 • Strategie de implementare a programului pilot de implicare a publicului in activitatea de eradicare/control a unor specii invazive (Ambrosia artemisiifolia); link download
 • Chestionar pentru evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invaziva (Ambrosia artemisiifolia); link download