Parteneri

Ministerul Mediului – beneficiar

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MM) este autoritatea națională în domenile protecţiei mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversităţii, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice. MM are rol de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii.

MM realizează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului României, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă.

Direcția Biodiversitate este o direcție de specialitate în cadrul structurii organizatorice a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, având în subordine Serviciul Arii Naturale Protejate și Compartimentul Biodiversitate – Biosecuritate. Direcția Biodiversitate coordonează și urmărește transpunerea și implementarea directivelor Uniunii Europene si aplicarea Regulamentelor și Deciziilor Consiliului Uniunii Europene, ale Parlamentului European și/sau ale Comisiei Europene în domeniile protecției naturii și biosecurității, în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate prin Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeana.

Universitatea din București – partener

Universitatea din București este una din cele mai importante și prestigioase instituții de învățământ superior din România, înființată prin Decretul nr. 765 din 4/16 iulie 1864 al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Universitatea din București are o experiență de peste 150 de ani în educație, cercetare și formare.