Întâlniri cu autoritățile și comunitățile locale

pilot intalniri comunitati locale ambrozie eradicare

În perioada 2021-2023 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Universitatea din București derulează Programul pilot de implicare a publicului în activitatea de control și eradicare a speciei invazive ambrozia. Programul se desfășoară în județul Giurgiu, în comunele Vânătorii Mici (localitățile: Vânătorii Mici, Vânătorii Mari, Izvoru) și  Roata de Jos (localitățile: Roata de Jos și Cartojani) și este parte integrată a proiectului Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive cod SMIS 2014+ 120008.

Întâlnirile de lansare a programului pilot vor avea loc pe 7 și 14 noiembrie 2022, astfel:

  • 7 noiembrie 2022, Primăria Comunei Roata de Jos – Sala de consiliu (ora 10:00 și ora 12:00);
  • 14 noiembrie 2022, Primăria Comunei Vânătorii Mici – Sala de consiliu (ora 10:00; ora 12:00 și ora 14:00).

Scopul acestui program este de a preveni răspândirea speciilor invazive și de a obține, pe termen lung, sprijinul comunităților locale prin informare, educare și implicare permanentă, cât și încurajarea participării voluntare în managementul, monitorizarea, controlul și prevenirea speciilor invazive.

Activitățile prevăzute în cadrul programului pilot cuprind: identificarea arealelor infestate cu specia Ambrosia artemisiifolia, evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă, realizarea de materiale promoționale și informative specifice programului pilot, ghid de eliminare a speciei Ambrosia artemisiifolia, întâlniri cu localnicii și autoritățile locale, campanii de informare, campanii locale de control și eradicare a speciei invazive, evaluarea succesului programului pilot, lecții învățate cu privire la organizarea campaniilor de acest fel și plan de replicare.

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4.

Leave a Reply