Conferința de lansare a proiectului

În luna februarie, în cadrul conferinței de lansare a proiectului Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive cod SMIS 2014+ 120008, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor împreună cu Universitatea din București au subliniat încă o dată importanța unui management eficient al speciilor alogene invazive în România și au adus în atenția celor interesați obiectivele propuse, demersurile întreprinse și rezultatele obținute până în prezent.

Evenimentul, desfășurat în București, a reunit peste 60 de actori interesați, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, reprezentanți ai comunității academice și științifice, reprezentanți ai societății civile și mass-media.

În deschidere au luat cuvântul Róbert Szép secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Nicolae Manta, manager de proiect, prof. univ. dr. Paulina Anastasiu manager tehnic și directorul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză” din București, prof. univ. dr. Cristian Iojă, coordonatorul activității care prevede realizarea participativă a Planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România. Agenda evenimentului a prevăzut prezentarea proiectului, aspecte legislative și prezentarea Planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România, precum și o sesiune de întrebări și discuții.

În contextul actual, speciile alogene invazive reprezintă, la nivel global, una dintre amenințările majore pentru biodiversitate, iar adoptarea de măsuri pentru limitarea impactului negativ al acestora este foarte importantă. În acest sens,Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, în calitate de beneficiar, împreună cu Universitatea din București, în calitate de partener, derulează în perioada 2018-2022 proiectul Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive ce are ca obiectiv crearea instrumentelor științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor alogene invazive din România.

Prin intermediul proiectului au fost realizate peste 100 de materiale de interes cu caracter științific educațional și informativ (disponibile în secțiunea Rezultate) și au fost obținute rezultate importante privind:

  • inventarierea și cartarea speciilor alogene invazive de pe teritoriul României;
  • identificarea căilor prioritare de introducere și prioritizarea speciilor alogene invazive din România;
  • realizarea participativă a Planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România (PNAACIP);
  • creșterea nivelului de conștientizare referitor la speciile alogene invazive (peste 2000 de actori interesați care au primit informații și materiale despre specii invazive);
  • dezvoltarea capacității administrative și științifice prin crearea de instrumente necesare care să contribuie la realizarea Sistemului Național de Supraveghere a speciilor alogene invazive.

Proiectul, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4, promovează și acțiuni ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014 – 2020 și iau în considerare nevoile concrete de protecție a biodiversității din România.

Leave a Reply