Concluzii workshopuri actori interesați

Peste 300 de actori interesați au participat la seria de workshopuri dedicate, organizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Universitatea din București pentru fiecare regiune de dezvoltare în parte. Organizate în cadrul proiectului Managementul adecvat al speciilor invazive din România – Cod SMIS 2014+ 120008, workshop-urile s-au bucurat de participarea unor specialiști din domeniu, membri ai administrațiilor locale și centrale, autorități cu atribuții în protecția mediului, administratori ai ariilor protejate, membri ai autorităților vamale, ONG-uri etc.

Workshop-urile au avut ca scop creșterea nivelului de conștientizare referitor la speciile alogene invazive specifice regiunilor de dezvoltare ale României, facilitarea dezbaterii metodelor și aspectelor legate de elaborarea și implementarea Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de introducere Prioritare (PNAACIP) a speciilor alogene invazive din România (măsuri necesare, aspecte legislative, responsabilități ale autorităților competente și nu numai, acțiuni voluntare, coduri de bune practici), diseminarea obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului. De asemenea, prin intermediul acestor evenimente au fost facilitate activități de instruire privind modalitățile practice de identificare și raportare (aplicațiile IAS in Europe, iNaturalist și formularul de raportare a speciilor invazive din România dezvoltat în cadrul proiectului), administrare sau eliminare a speciilor invazive sau cu potențial invaziv, sesiuni de dezbateri și recomandări cu tematică specifică. Tot cu această ocazie s-au creat și oportunități viitoare de colaborare și diseminare de informații privind managementul speciilor invazive, participanții fiind deschiși și interesați să contribuie la demersul inițiat în cadrul proiectului.

Concluziile formulate în urma desfășurării workshop-urilor regionale subliniază importanța unui cadru legislativ bine structurat, existența unor reguli și proceduri clare pentru managementul speciilor invazive care să fie aplicate la nivelul tuturor instituțiilor cu competențe și atribuții în domeniu, o colaborare strânsă și transparentă între autoritățile locale, centrale și specialiști, necesitatea unui sistem de monitorizare a speciilor invazive la nivel național și alocarea de resurse umane și financiare care să poată să susțină aceste nevoi identificate, fără a plasa responsabilități și mai multe autorităților din domeniul protecției mediului. În acest sens a fost chiar vehiculată ideea de înființare a unei comisii la nivel național care să aibă ca obiectiv principal gestionarea speciilor invazive.

Având în vedere faptul că în acest moment, la nivelul României, capacitatea de colectare a datelor cu privire la speciile invazive este limitată, numărul specialiștilor este insuficient, iar resursele financiare necesare pentru susținerea unui sistem complex de gestionare a speciilor invazive care să poată îngloba specialiștii și infrastructura necesară sunt, de asemenea, limitate, este de menționat faptul că orice exemplu de succes poate fi obținut doar ca urmare a eforturilor convergente și susținute a mai multor părți implicate: autorități, administrații locale și centrale, administratorii de arii protejate, puncte de frontieră, proprietari de terenuri și cetățeni. În acest context a fost subliniată și importanța educației ecologie în toate mediile sociale și grupele de vârstă, aceasta fiind un element esențial pentru adoptarea de comportamente prietenoase cu mediul și susținerea eforturilor autorităților în combaterea speciilor alogene invazive și nu numai.

În ceea ce privește intervenția directă asupra speciilor alogene invazive și activități de eradicare ale acestora, a fost punctat unanim faptul că este nevoie de o colaborare extinsă, de aplicarea unor de măsuri coercitive și de existența unor măsuri de gestionare care să implice procedee mecanice, chimice, biologice și combinate în funcție de specificul speciei și de zona afectată. De exemplu, să se aplice măsuri chimice punctual pe speciile de plante, acolo unde este posibil, să se evite aplicarea substanțelor chimice cu remanență în sol și cu impact semnificativ asupra biodiversității, utilizarea substanțelor chimice în ariile protejate să se facă cu precauție, intervențiile punctuale să fie extinse sau susținute la nivel regional și național pentru un management durabil.

Materialele prezentate în cadrul workshop-urilor regionale sunt disponibile pentru consultare aici.

Leave a Reply