Metodologie de inventariere a plantelor invazive

Întâlniri de lucru cu grupuri țintă

Lansarea proiectului