Publicații

1.1.1.

 • Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile de plante alogene invazive și potențial invazive link download
 • Baza de date Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive link download
 • Lista preliminară națională a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România în format tabelar link download
 • Protocol de inventariere a speciilor de plante invazive și potențial invazive cu șase variante de lucru link download

1.1.3.

 • Ghid de inventariere şi cartare a distribuţiei speciilor de plante alogene invazive şi potenţial invazive din România link download

3.1.1.

 • Raport privind domeniile sectoriale și elementele specifice fluxului administrativ care promovează acțiuni contrare/concurente/compatibile cu țintele asumate pentru managementul speciilor alogene invazive link download
 • Lista actelor normative ce ar trebui revizuite link download
 • Raport privind eficientizarea cadrului legislativ în vederea implementării acțiunilor legate de gestionarea speciilor alogene invazive link download
 • Lista principalelor prevederi ce ar necesita revizuire link download

4.2.1.

 • Anexa 1. Bază de date cu actori interesați de managementul speciilor invazive din România link download
 • Anexa 2. Chestionar adresat actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România link download
 • Raport privind analiza actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România link download

4.2.2.

 • Raport privind evaluarea cunoștințelor autorităților și a altor actori interesați cu privire la speciile invazive și potențial invazive din România link download