Întâlniri ale grupurilor de lucru

În perioada 5-6 februarie 2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a găzduit întâlniri ale grupurilor de lucru ce vizează realizarea Planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România. Cele patru grupuri de lucru formate sunt:

  • Grupul de lucru pentru cercetarea și monitorizarea speciilor alogene invazive;
  • Grupul de lucru pentru gestiunea durabilă a resurselor naturale;
  • Grupul de lucru pentru protecția mediului și amenajarea teritoriului;
  • Grupul de lucru pentru dezvoltarea participativă a PNAACIP – Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare a speciilor alogene invazive.

Programul întâlnirilor a inclus în primă fază o prezentare generală a proiectului din partea coordonatorilor de proiect Nicolae Manta (MMAP) și Paulina Anastasiu (Universitatea din București) și o analiză a rețelei instituțiilor implicate în gestionarea speciilor alogene invazive (Andreea Niță, UB).

În partea a doua, au fost descrise obiectivele și etapele urmate în elaborarea Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare a speciilor alogene invazive (PNAACIP), precum și structura și atribuțiile grupurilor de lucru (Liliana Bara, MMAP, Cristian Iojă, Mihai Niță, UB). De asemenea, a fost prezentată matricea de evaluare a rolului instituțiilor din grupurile de lucru în elaborarea PNAACIP (Cristian Iojă, Mihai Niță, UB).

Întâlnirile au făcut parte din activitatea 3.2.1. Identificarea actorilor relevanți pentru PNAACIP și constituirea comitetului de coordonare și a grupurilor de lucru.

Leave a Reply