Actualizarea “listei negre” europene

În luna iulie 2019 a fost actualizată pentru a doua oară “lista neagră” europeană, cuprinzând speciile alogene invazive considerate că pot pune în pericol biodiversitatea şi serviciile ecosistemice. Astfel, lista a ajuns la 66 specii, din care 36 sunt plante şi 30 animale (sursa).

20 dintre aceste specii au fost identificate și pe teritoriul României, lista lor este disponibilă aici. Dintre speciile de plante enumerate în “lista neagră”, în ţara noastră sunt destul de larg răspândite şi pun probleme următoarele: falsul oţetar sau cenuşerul (Ailanthus altissima), ceara albinei (Asclepias syriaca) şi ciuma apelor cu Frunze înguste (Elodea nuttallii). Faţă de populaţiile acestor plante, România are obligaţia eliminării complete şi permanente, conform Reglementării 1143/2014.

Leave a Reply