Întâlniri de lucru cu grupuri țintă

În perioada 27-28 iunie 2019, au avut loc la București o serie de întâlniri de lucru ale echipei de implementare a proiectului cu o serie de factori de decizie și actori implicați în managementul speciilor alogene invazive din România, care se constituie în grupuri-țintă pentru proiect. Tema întâlnirilor a fost identificarea elementelor specifice sistemului legislativ și administrativ ce permit controlul speciilor alogene invazive și evaluarea concordanței acestora cu măsurile vehiculate la nivel științific.

Abordarea secvențială a celor patru categorii de grupuri țintă este justificată prin necesitatea unei abordări detaliate, inclusiv la nivel tehnic, a tuturor aspectelor relevante pentru managementul speciilor alogene invazive.

Pe lângă sugestiile de completare a cadrului legislativ, participanții au fost rugați să ierarhizeze atât domeniile relevante pentru introducerea și propagarea speciilor invazive, dar și pe cele care sunt principalii receptori ai acestor specii. De asemenea, să identifice eventuale blocaje la nivel administrativ în abordarea subiectului sau propuneri care să faciliteze colaborarea interinstituțională în domeniu.

Paulina Anastasiu, managerul tehnic al proiectului

Echipa de implementare a proiectului a identificat patru categorii de actori implicați și anume instituții de mediu, instituții gestionare ale resurselor umane, instituții implicate în amenajarea teritoriului și alte categorii de instituții. Printre instituțiile și organizațiile reprezentate la întâlnire se numără: Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Agenția Națională a Ariilor Naturale Protejate, Ministerul Mediului, Universitatea din București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Turismului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Ministerul Apelor și Pădurilor, INCD pentru Silvicultură Marin Dracea, INCD Grigore Antipa Constanța, GeoEcoMar, Institutul de Geologie al Academiei Române, INCD pentru Protecția Mediului, Regia Națională a Pădurilor, Administrația Națională Apele Române, Agenția Națională pentru Zootehnie, Camera de Comerț și Industrie a României.

Acțiunea a avut loc în cadrul activității 3.1. Analiza sistemului legislativ și administrativ relevant pentru eliminarea efectelor negative ale speciilor alogene invazive.

Leave a Reply