Lansarea proiectului

Viceprim-ministrul Grațiela-Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului, a semnat contractul de finanțare a proiectului ”Managementul adecvat al speciilor invasive din Romania, in con-formitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea si gestionarea introducerii si raspandirii speciilor alogene invazive” – Cod SMIS 2014+ 120008. Ministerul Mediului urmează să implementeze proiectul în calitate de Beneficiar timp de 48 de luni, între anii 2018-2022, acesta având un buget total de 29.507.870,54 lei.

Proiectul este co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de con-servare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie și conservare a biodiversi-tăţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Mai multe informații în comunicatul atașat.

Comunicat de presă, 1 februarie 2019

Leave a Reply